Igazodva a nemzetközi klímavédelmi és fenntarthatósági egyezményekhez, az Európai Unió 2030-ig a gazdaság zöldítésében jelentős előrelépést tervez elérni és a világ élenjáró klímavédelmi régiójává kíván válni. A kitűzött klímacélok eléréséhez a gazdasági szereplők zöld működését ösztönző pénzügyi, adminisztratív és minősítő eszközöket vezet be. A zöld minősítés egységes feltételrendszere máig kialakítás alatt áll. Ügyfeleinket abban támogatjuk, hogy megfeleljenek a változó szabályozói elvárásoknak és a gazdaság zöldítését ösztönző támogatásokat optimálisan kihasználják.

Zöld Finanszírozási Keretrendszer tanácsadás

Támogatjuk a Zöld Finanszírozási Keretrendszer kidolgozását és külső minősítő általi hitelesítését.
A Finanszírozási Keretrendszer egyaránt felhasználható a zöld kötvény kibocsátásához és a zöld hitel igénybevételéhez.

Mik a zöld kötvények jellemzői?

 • olyan kötvények, melyek valamilyen pozitív környezeti vagy klímavédelmi hatással is járó beruházást finanszíroznak
 • a kibocsátás célja lehet létező vagy új beruházás finanszírozása, illetve refinanszírozása
 • a kibocsátásukhoz szükséges zöld finanszírozási keretrendszer nemzetközi irányelvek és szabványok (GBP, CBI) alapján készül el

Mik a zöld kötvények előnyei?

 • az üzleti partnerek és befektetők körében erősítik a cég iránti üzleti bizalmat
 • a kibocsátásuk révén kedvezőbb kondíciójú pénzügyi források vonhatók be (MNB Növekedési Kötvényprogram) és sokrétűbb, nemzetközi befektetői bázis érhető el
 • a zöld kötvények és egyéb zöld instrumentumok iránt fokozatosan élénkül a másodlagos piaci igény

Milyen támogatást nyújt az MKB Consulting a zöld vállalatfinanszírozásban?

 • segítünk eligazodni a zöld minősítésre vonatkozó szabályokban és nemzetközi útmutatókban
 • elvégezzük a zöld kötvény és zöld hitel előminősítést
 • támogatjuk ügyfeleinket a Zöld Finanszírozási Keretrendszer felállításában
 • tanácsadói támogatást nyújtunk a Zöld Finanszírozási Keretrendszer teljes validációs folyamatában
 • segítjük ügyfeleinket komplex, egyedi zöld vállalatfinanszírozási konstrukciók kialakításában

A Zöld Finanszírozási Keretrendszer felállítását követően támogatjuk partnereinket a keretrendszerben vállalt fejlesztéseik implementációjában, a szabályzatok és módszertanok kidolgozásában, a jelentéstételi dokumentumok összeállításában. Tanácsadói szolgáltatásunk kiterjed a Zöld Bizottság munkájának támogatására is.

Zöld finanszírozási módszertani anyagunk innen tölthető le: letöltés

REFERENCIÁINK

ESG-tanácsadás

Miért érdemes elkezdeni foglalkozni az ESG-keretrendszerrel?

 • jelentősége egyre növekszik a befektetői döntések meghozatalánál
 • fontos szerepe van a befektetői bizalom erősödésében
 • a szabályozói környezet folyamatosan változik, így a tőzsdére bevezetett cégekkel szemben 2023-ra már elvárás lesz az ESG-jelentés elkészítése

Milyen tanácsadást nyújt az MKB Consulting az ESG kapcsán?

 • segítjük partnereinket az ESG-szemlélet és -keretrendszer kialakításában
 • állapotfelmérést készítünk a jelenlegi helyzetről, majd akciótervet dolgozunk ki a minősítés eléréséhez
 • támogatjuk ügyfeleinket a kívánt ESG-értékelési kategóriába való bekerülés folyamatában
Részletes ESG-módszertani anyagunk innen tölthető le: letöltés

Zöld finanszírozási és ESG tanácsadás

A városi zöld fejlesztések dedikált és hatékony pénzügyi hátterét az önkormányzati zöld finanszírozás adhatja

Mik a zöld finanszírozás előnyei?

 • az élhető városi környezet kialakításában és a klímacélok teljesítésében fontos szerepe van a zöld átállásnak
 • a zöld márka előny a városversenyben, egyben befektetői, idegenforgalmi és lakossági szempontból is versenyelőnyt jelent
 • a zöld finanszírozás segítségével az önkormányzatok kedvezőbb finanszírozási feltételekkel tudnak forrásokat bevonni a helyi zöld fejlesztéseikhez

Milyen tanácsadást nyújt az MKB Consulting a zöld finanszírozás kapcsán?

 • támogatjuk önkormányzati ügyfeleinket a zöld keretrendszer által megkövetelt dokumentumok összeállításában, majd a teljes minősítési folyamat során
 • komplex, egyedi zöld finanszírozási konstrukciókat alakítunk ki a városok zöld átállását szolgáló beruházások megvalósításához
 • támogatjuk a zöld projektfejlesztés teljes folyamatát és finanszírozását
Részletes zöld önkormányzati finanszírozási módszertani anyagunk innen tölthető le: letöltés