Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy környezettudatos és fenntartható szolgáltatásuk szélesítéséhez az MKB Consulting Zrt. csapatát választották.

Zöld átállással, környezetvédelemmel, klímavédelemmel kapcsolatba hozható szolgáltatásuk jelenlegi állapotáról szeretnénk pontosabb képet kapni. Tekintettel jelenlegi rendkívüli egészségügyi helyzetre, állapotfelmérő kérdéseinket az alábbi kérdőív formájában szeretnénk feltenni Önöknek.

Kérjük, a kérdésekre válaszaikat az alábbi irányelvek figyelembevételével szíveskedjenek írásban megfogalmazni.

A válaszok lehetőség szerint legyenek

 • lényegesek,
 • tárgyilagosak,
 • elfogulatlanok és érthetők,
 • átfogóak, de tömörek,
 • konzisztensek és koherensek.

Kérjük, ahol releváns a választ megalapozó belső forrás dokumentum (szabályzat, stratégia, vezetői határozat, stb.) megnevezését is szíveskedjen megadni.

Válaszaikat köszönjük!
MKB Consulting

  Kapcsolati adatok megadása

  Kérdőív kitöltése

  1. A szervezet fő tevékenységi köre, víziója, missziója


  2. Tevékenységéből, szolgáltatásából, melyek azok, amik megítélése szerint összefüggésbe hozhatók a zöldgazdasággal (pl. klímavédelem, energiahatékonyság, környezetvédelem, megújuló energia, stb). A zöld gazdasággal kapcsolatba hozható tevékenysége milyen részarányt képvisel jelenlegi működésében, és mik ezzel kapcsolatban a közép- és hosszútávú tervei.


  3. A zöld gazdasággal kapcsolatba hozható kereskedelmi tevékenységük folyamatának, szerződéses rendszerének bemutatása. Jelenlegi sales tevékenység alappillérei, sales stratégiájuk, valamint az ezzel kapcsolatos korlátaik, problémáik.


  4. Tapasztalata szerint vevői milyen éves árbevétellel rendelkeznek, kik lehetnek ebből a szempontból optimális cégek


  5. Milyen területeken/ágazatokban látja elsősorban előnyét a partnerközvetítésnek (felsorolás), illetve milyen potenciális előnyöket vár ettől cége számára.


  6. Melyek azok az alapkritériumok, amelyeket egy partnerközvetítés során megvalósuló kereskedelmi szerződéstől elvár.
  (pl. minimális szerződéses összeg, futamidő, stb.)


  7. Kereskedelmi partnereik bővülése esetén szükségük van-e addicionális banki finanszírozásra, ha igen, akkor nagyságrendi becslés erre.