Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy környezettudatos és fenntartható működésük támogatásához az MKB Consulting Zrt. csapatát választották.

Zöld minősítésű finanszírozási igényeik hatékony támogatásához, szeretnénk szervezetük jelenlegi környezettudatossági állapotáról pontosabb képet kapni. Tekintettel a jelenlegi rendkívüli egészségügyi helyzetre, állapotfelmérő kérdéseinket alábbiakban kérdőív formájában juttatjuk el Önöknek.

Kérjük, a kérdésekre válaszaikat az alábbi irányelvek figyelembevételével szíveskedjenek írásban megfogalmazni.

A válaszok lehetőség szerint legyenek

 • lényegesek,
 • tárgyilagosak,
 • elfogulatlanok és érthetők,
 • átfogóak, de tömörek,
 • konzisztensek és koherensek.

Kérjük, ahol releváns a választ megalapozó belső forrás dokumentum (szabályzat, stratégia, vezetői határozat, stb.) megnevezését is szíveskedjen megadni.

A kérdőív kitöltésével kapcsolatos kérdések esetén állunk rendelkezésre.

Válaszaikat köszönjük!
MKB Consulting

  Kapcsolati adatok megadása

  Kérdőív kitöltése

  1. A szervezet fő tevékenységi köre, víziója, missziója


  2. Üzleti tevékenységét milyen klímaváltozással kapcsolatos hatások befolyásolják?
  (pl. természeti csapások, természeti erőforrás hiány, ügyfelek/partnerek működési nehézségei, stb.)


  3. Üzleti tevékenysége milyen hatással van a környezetre?
  (pl. lég- és zajszennyezés, épített- és természetes környezetre gyakorolt hatás)


  4. Jelenlegi működésükben milyen környezetvédelmi standardokat vesznek figyelembe, illetve alkalmaznak?
  (pl. energetikai minősítés, ISO)


  5. Partnereikkel kapcsolatosan milyen környezetvédelmi elvárásaik vannak?


  6. Milyen klímaváltozással kapcsolatos rövid, közép- és hosszú távú kockázatokat és lehetőségeket azonosítottak be eddig?
  Mi az ezzel kapcsolatos stratégiájuk?


  7. Rendelkezik e a szervezet külön társadalmi felelősségvállalási (CSR), fenttarthatósági (ESG), vagy klímavédelmi (Zöld) politikával? Ezekben milyen módon jelennek meg a klímavédelmi szempontok?


  8. A szervezet belső működésében miként jelennek meg a klímavédelmi szempontok?
  (pl. szelektív hulladékgyűjtés, megújuló energiaforrások használata, papírmentes iroda, speciális ösztönzők)


  9. A zöld források pénzügyi célja (több válasz is jelölhető):


  10. A zöld forrással finanszírozandó gazdasági célok, illetve beruházás(ok) rövid ismertetése.
  A beruházások tervezett (elvárt) számszerűsíthető pozitív klíma- és környezetvédelmi céljai.
  (pl. CO2 kibocsátás csökkenése x%-kal, vagy y kWh villamos energia megtakarítás)


  11. A beruházások tervezett (elvárt) nem számszerűsíthető pozitív klíma- és környezetvédelmi céljai
  (pl. biológiai sokféleség támogatása, környezettudatos szemlélet erősítése)


  12. Alábbiak közül a zöld forrással finanszírozott beruházás(ok) mely klímavédelmi célokat támogatják (több válasz is megjelölhető)


  13. Fenti célok keretében milyen szempontok alapján történik a zöld minősítés?
  (pl. nemzetközi szabványok, egyedi benchmark rendszer)


  14. A befektetési döntésekben hogyan jelennek meg a környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos szempontok?


  15. Miként jelennek meg a belső szabályzatokban a klímavédelmi szempontok és kockázatok?


  16. A szervezet vezető testületeinek milyen rálátása van a szervezet klímaváltozással kapcsolatos kockázataira?


  17. A menedzsment miként felügyeli a klímaváltozással kapcsolatos hatásokat, kockázatokat, lehetőségeket?


  18. A zöld források felhasználásának felügyelete milyen belső testület, szervezeti egység hatáskörébe tartozik?


  19. A szervezet miként kontrollálja a zöld forrásainak felhasználását?


  20. A szervezet miként tartja nyilván (vagy tervezi nyilván tartani) a zöldkötvény kibocsátásból származó forrásainak felhasználását?


  21. Éves jelentéseiben milyen módon tervezi a zöld források felhasználásának közzé tételét?


  22. Milyen kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI) terveznek használni a zöld hatások nyomon követésére?
  (pl. CO2 kibocsátás csökkenés, energia megtakarítás, egyéb)


  23. Röviden ismertesse az 1 – 22. pontokban részletezett témákkal kapcsolatosan a következő 12 hónapban tervezett fontosabb változtatásokat.