Az MKB Consulting Zrt. 2016. április 19. napjától a projektmenedzsment-szolgáltatásaira vonatkozóan Általános szerződéses feltételeket („Ászf”) helyezett hatályba, amely dokumentum az MKB Consulting Kft. és ügyfelei között 2016. április 19. napját követően létrejövő, projektmenedzsment-szolgáltatásra megkötött jogügyletek általános feltételeit tartalmazza.

Az Ászf hatálya kiterjed azon ügyfelekkel megkötött, 2016. április 19-ét megelőzően hatályba lépett, projektmenedzsment-szolgáltatásra megkötött jogügyletekre is, amely ügyfelek 2016. április 19. napját követően az Ászf rendelkezéseit magukra nézve ezen ügyletek esetében is kötelezőnek fogadják el.

Projektmenedzsmentre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek (magyar)

Projektmenedzsmentre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek (en)