Az MKB Consulting Zrt. 2016. április 19. napjától a projektmenedzsment-szolgáltatásaira vonatkozóan Általános szerződéses feltételeket („Ászf”) helyezett hatályba, amely dokumentum az MKB Consulting Kft. és ügyfelei között 2016. április 19. napját követően létrejövő, projektmenedzsment-szolgáltatásra megkötött jogügyletek általános feltételeit tartalmazza.

Az Ászf hatálya kiterjed azon ügyfelekkel megkötött, 2016. április 19-ét megelőzően hatályba lépett, projektmenedzsment-szolgáltatásra megkötött jogügyletekre is, amely ügyfelek 2016. április 19. napját követően az Ászf rendelkezéseit magukra nézve ezen ügyletek esetében is kötelezőnek fogadják el. Az MKB Consulting Zrt. az Ászf-et 2019. december 05-i hatállyal módosította.

Projektmenedzsmentre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek (magyar)

Projektmenedzsmentre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek (en)