Projektmenedzsmentre vonatkozó Általános szerződéses feltételek

Az MKB Consulting Kft. 2016. április 19. napjától a projektmenedzsment-szolgáltatásaira vonatkozóan Általános szerződéses feltételeket („Ászf”) helyezett hatályba, amely dokumentum az MKB Consulting Kft. és ügyfelei között 2016. április 19. napját követően létrejövő, projektmenedzsment-szolgáltatásra megkötött jogügyletek általános feltételeit tartalmazza.

Az Ászf hatálya kiterjed azon ügyfelekkel megkötött, 2016. április 19-ét megelőzően hatályba lépett, projektmenedzsment-szolgáltatásra megkötött jogügyletekre is, amely ügyfelek 2016. április 19. napját követően az Ászf rendelkezéseit magukra nézve ezen ügyletek esetében is kötelezőnek fogadják el. Az MKB Consulting Kft. az Ászf-et 2018. május 25-én módosította.


MKB Consulting Kft. enters into force General Terms and Conditions on project management services (hereinafter referred to as “GTC”) containing the general provisions of contracts concluded between the Agent and the Client after 19 April 2016. The General Terms and Conditions were amended on 25 May 2018.