VP3-14.1.4 – 22 – Baromfi állatjóléti támogatás

Benyújtási időszakok:

2022. november 15. és 2022. december 15. között
2023. szeptember 15. és 2023. október 15. között

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • A baromfi állatjóléti támogatás Magyarország egész területén megvalósulhat azzal, hogy a támogatott állatokat Magyarország területén kell tartani (kivéve kiállítás, verseny).
 • A támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani a Kincstár honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen
 • A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási tv. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.
 • A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 • A támogatást igénylő vállalja tyúk (ezen belül tojóállományok és vágócsirke), gyöngytyúk, pulyka, liba, vagy kacsa állományok tartását. Ezen egyedek után állategységenként a kötelezettségvállalási időszak végéig meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a Felhívásban meghatározott kötelezettségeket vállalja és azoknak eleget tesz.

Elszámolható költségek

 • A) célterület: Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség
  • A kötelezettség betartása érdekében a kedvezményezett köteles a támogatásba bevont állományok esetében – az alkalmazott technológiai sajátosságok figyelembevételével – a jogszabályokban és a technológiai leírásokban előírtnál 10%-kal nagyobb férőhelyet biztosítani.
 • B) célterület: Mechanikai sérülés megelőzése
  • A kedvezményezett köteles a jogszabályi előírásokon túlmutató fajspecifikus követelmények biztosításával (pl.: több etető és itatóhely biztosítása, hosszabb ülőrúd, hőmérséklet, páratartalom, fény-előírások stb.) megelőzni a mechanikai sérülések kialakulását.
 • C) célterület: Takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz biztosítása
  • A kedvezményezett köteles a jogszabályban foglalt előírásokon túlmutató vállalásokat teljesíteni.
 • D) célterület: Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása – tenyészállatok esetén
  • A kedvezményezett köteles gondoskodni az alacsony mikotoxintartalmú, összetett takarmányok beszerzéséről és azok etetéséről a támogatott tenyészetben.
 • E) célterület: Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása– árutermelő állományok esetén
  • A kedvezményezett köteles gondoskodni az alacsony mikotoxintartalmú, összetett takarmányok beszerzéséről és azok etetéséről a támogatott tenyészetben.

Az „A” és a „B” célterület ugyanazon kategória esetében, ugyanazon állomány vonatkozásában egyszerre nem választható.

Támogatási összeg

A támogatás mértéke a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezésére szolgál.

A támogatás állategység alapon kerül kifizetésre. A kifizetés összegének megállapítása során az állategység átváltása a meghatározott maximális mérték szerint eurónak megfelelő forintösszgben kerül meghatározásra.


Fontos információk a pályázatról

Pályázat státusza aktuális
Pályázati kategória kapacitásbővítés
Kik pályázhatnak? mezőgazdasági termelők
Induló vállalkozások is pályázatnak? igen
Támogatási forma vissza nem térítendő
Területi korlátozás országos