Információk a támogatási jogcímek változásáról a hazai KKV-knak:
Az átmeneti keretszabály módosításának elemzése
Háttér
Az Európai Bizottság 2020. április 3-án este közzétette „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleményét. A módosítás révén bekerült öt új támogatási jogcím, továbbá módosultak az eddigi támogatási jogcímek is. Az alábbiakban bemutatjuk a vállalkozásokat érintő legfontosabb támogatási pontokat, melyek támpontot adnak a következő időszak gazdaságmentő intézkedéseihez is.
Támogatási kategóriákhoz kapcsolódó információk

Hitelgaranciák és kedvezményes hitelkamatlábak formájában nyújtott támogatások:

A vállalkozások számára legfeljebb hat év időtartammal adható hitelgarancia, és kedvezményes kamat, mely a beruházási és működőtőke-hitelekre is vonatkozhat. A rendelkezés értelmében a támogatás olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben lévők. (mindez az általános csoportmentességi rendelet alapján dönthető el, ebben szakértő kollégáink segítséget tudnak nyújtani). A kapcsolódó szerződéseket 2020. december 31-ig alá kell írni.

A kormányzat április 7-ei tájékoztatása alapján a vállalati szektor részére 2000 milliárd forint kedvezményes hitel és 500 milliárd forint értékű állami garancia lesz elérhető.

Adó- és társadalombiztosítási járulékok teljesítésének elhalasztása formájában nyújtott támogatás:

A rendelkezés értelmében lehetőség nyílik az adó- és járulékterhek teljesítésének legkésőbb 2022. december 31-ig történő elhalasztására. Fontos információ, hogy egy ilyen jellegű intézkedés akkor minősül állami támogatásnak, ha szelektív, azaz a gazdaságnak csak bizonyos szektoraira, vagy csak bizonyos vállalkozásokra vonatkoznak. Ha nem szelektívek, akkor korlátozás nélkül nyújthatók.

Jelenleg már megtörtént néhány kormányzati támogatási program kommunikálása, és április 6-án is néhány ágazat kiemelt szerepet kapott. Fontos tehát annak figyelemmel kísérése, hogy a kapcsolódó támogatások csak ezeknek az ágazatoknak kerülnek megítélésre, vagy kiszélesítésre kerül a kör.

A gazdasági mentőcsomag keretében a szociális hozzájárulási adót 2 százalékponttal csökkentik, illetve könnyítéseket vezetnek be a jelentési kötelezettségek kapcsán.

Munkavállalók utáni bértámogatás formájában nyújtott támogatás a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése érdekében:

A koronavírus által érintett szektorokban/régiókban vagy méret alapján meghatározott vállalatkategóriák számára nyújtható ezen a jogcímen támogatás. A bértámogatás legfeljebb 12 hónapig biztosítható, főszabály szerint a bruttó bérköltség 80%-áig. Az ilyen típusú támogatás feltétele, hogy a szóban forgó munkavállalókat a támogatás teljes tárgyidőszakában folyamatosan foglalkoztatják. A kormányzat április 7-ei tájékoztatása alapján, ha egy adott cég a “munkaterhelésének” 15-50 százalékát elveszíti, akkor 70 százalékkal támogatja az állam a bérköltségeket 3 hónapon keresztül.

A mérnöki és K+F tevékenységben dolgozó számára 40%-os bérkiegészítést nyújt a kormány, esetükben a rövidített munkaidő nem értelmezhető.

Milyen pályázatok várhatók?

A fentebb bemutatott változások tehát szélesebb mozgásteret kínálnak a hazai kormányzatnak is különféle támogatási eszközök bevetésére a válság hatásainak enyhítésére. Fontos kérdés, hogy a 2014-20-as időszakra rendelkezésre álló konstrukciók kapcsán mely operatív programok, mely intézkedései keretében vannak még kiírható pályázati források.

A forint gyengülése ehhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló keretek növekedését eredményezte. A fentiekben bemutatott járulék kedvezmények és bértámogatások és támogatott hitelek, illetve garancia programok mellett, olyan előremutató témákban várhatóak még vissza nem térítendő támogatások, mint az innováció, K+F, vagy a technológia fejlesztés.

A korábbiakban felhasznált uniós támogatási források, és az elmúlt hetek árfolyamváltozásai alapján az MKB Consulting nagyságrendileg 150-200 milliárd forint keretösszegre becsüli a várható kiírások volumenét. Az eddig bejelentett módosítások alapján valószínűsíthető, hogy az intézményrendszer további könnyítéseket vezet be például a jogosultsági feltételekhez, elszámolható költségekhez kapcsolódóan. Fontos szakmai kérdés lesz, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások támogatását lehetővé teszik-e a kiírások?

A különböző pályázati konstrukciók közül az elmúlt időszakban pilot jelleggel került bevezetésre a feltételesen visszatérítendő támogatások köre. Ebben az esetben a támogatás kezdetben hitel formájában kerül megítélésre, majd meghatározott feltételek teljesülése után átalakul vissza nem térítendő támogatássá. A kezdeti kedvező tapasztalatok alapján az MKB Consulting arra számít, hogy további ilyen típusú konstrukciók megjelenése várható.

Ha tételesen végig vesszük a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program egyes kiírásait, akkor a megmaradt keretek tükrében prioritásonként 50 milliárd forint körüli keretösszeggel lenne lehetőség egy-egy konstrukció kiírására. Tekintettel az idő rövidségére, várható, hogy az intézményrendszer olyan konstrukciókat ír ki, melyeket jól ismernek a pályázók, „bejáratott” a hozzá kapcsolódó adminisztráció, és az elszámolható költségeken keresztül képesek gyorsan segítséget nyújtani. Ilyen költségelemek lehetnek pl. az innovációs és K+F projektekhez kapcsolódó bérek, alapanyagköltségek, esetleg a még működő ágazatok számára technológiafejlesztési források. Fontos lenne, hogy a GINOP 8-as prioritás keretében lehetőség legyen kedvező konstrukciójú forgóeszköz hitelt is igényelni.

Most hatványozottan igaz, hogy „aki gyorsan ad, az kétszer ad”. Így fontos lenne, hogy a tervezett konstrukciók minél hamarabb, akár már áprilisban kiírásra kerüljenek.

Bízunk benne, hogy tudtunk hasznos információkkal szolgálni, és szakértő kollégáink örömmel állnak ügyeleink rendelkezésére online és telefonos formában is. Elérhetőségünk, illetve visszahívási lehetőség az oldal alján található.

Üdvözlettel:
MKB Consulting csapata