ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Hozzájárulás

A túloldalon található részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján aláírásommal feliratkozom az MKB Consulting Kft hírlevél szolgáltatására és kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az MKB Consulting Kft. (székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-271964; adószám: 25382978-2-41; az “Adatkezelő”) a fenti személyes és nyilvános adataimat a tájékoztatásban rögzített célokra, az ismertetett módon kezelje. Valamint kijelentem, hogy az Adatkezelő által átadott Általános Adatkezelési Tájékozató és Nyilatkozatban foglaltakat megismertem és annak tartalmát magamra nézve elfogadom. Az Általános Adatkezelési Tájékozató és Nyilatkozatban foglalt nyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat kifejezetten megteszem, azokat megismétlem. A jelen nyilatkozat aláírásával a felmentést adunk az üzleti-, értékpapír és banktitokra vonatkozó rendelkezések alól az Adatkezelő és annak Adatfeldolgozói részére és hozzájárulunk ahhoz, hogy üzleti-, értékpapír és banktitoknak minősülő adatainkat, információnkat, dokumentumainkat az Adatkezelő és annak Adatfeldolgozói teljes terjedelmében és tartalmában megismerjék.

Általános Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben teljesen önkéntes, és az MKB Consulting Kft. (székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-271964; adószám: 25382978-2-41; az “Adatkezelő”) által végzett adatkezelések jogalapja – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – az Ön tájékozott hozzájárulása.

Az adatkezelés fő célja az Ön tájékoztatása az Adatkezelő és partnerei termékei és szolgáltatásairól, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás, az Adatkezelő tevékenységeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkról elektronikus levél útján, a honlapjáról és a kapcsolódó információkról, szolgáltatásokról.

Tájékoztatjuk, hogy Önnek az Adatkezelő székhelyére küldött levélben (a pontos személyes adatai feltüntetésével), vagy az info@mkbconsulting.hu e-mail címen, illetve a +36 1 472 6888-as telefonszámon az Adatkezelőnél bármikor lehetősége van

  1. hozzájárulását visszavonni;
  2. hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni;
  3. személyes adatai kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) által meghatározott esetekben tiltakozni;
  4. tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
  5. adatainak helyesbítését, módosítását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni;
  6. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; és
  7. követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

Az Ön által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott, vagy nyilvános forrásból gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Adatfeldolgozó

DAG Ideas Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Viza u. 7/a 7/1.; adószám: 24797991-2-41). Adatfeldolgozó által végzett szolgáltatások: adatrögzítés, szerver szolgáltatás, postázás, kézbesítés, technikai háttér biztosítása.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatfeldolgozási célú adattovábbítás, továbbá a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével nem továbbítja harmadik személyek részére. Az adatokat az Adatkezelő dolgozóin, ill. adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel az Infotv., előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.

Az Adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92291/2015.

 

Az Adatkezelő által kezelni kívánt adatok

Az Adatkezelő az Önnel való – az adatfelvételt is magában foglaló – személyes kapcsolatfelvételt vagy az adatok nyilvános forrásból történő beszerzését követően az alábbi adatokat kívánja kezelni Önről az Ön hozzájárulása alapján: (a) név; (b) munkahely; (c) székhely; (d) e-mail; (e) beosztás; (f) telefonszám: (g) adószám.

Nyilatkozatok és szavatosságok

Kijelentjük, hogy a társaságunk, vagy annak ügyfelei, azok kapcsolattartói, munkavállalói, egyéb képviselői adatait azok kifejezett, egyértelmű és önkéntes, megfelelően tett hozzájárulása alapján továbbítja/továbbította az Adatkezelő részére. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a jelen hozzájárulás teljesítésével összefüggésben olyan adatot továbbítottunk az Adatkezelő részére, amely harmadik személy személyes adatának, üzleti titkának, vagy banktitkának minősülhet, kötelességünk és felelősségünk az, hogy megszerezzük a kérdéses harmadik személy hozzájárulását az adattovábbításhoz, illetve ahhoz, hogy azt az Adatkezelő a fentieknek megfelelően megismerhesse, kezelhesse és továbbítsa az Adatfeldolgozók részére.

A jelen nyilatkozat aláírásával a felmentést adunk az üzleti-, értékpapír és banktitokra vonatkozó rendelkezések alól az Adatkezelő és annak Adatfeldolgozói részére és hozzájárulunk ahhoz, hogy üzleti-, értékpapír és banktitoknak minősülő adatainkat, információnkat, dokumentumainkat az Adatkezelő és annak Adatfeldolgozói teljes terjedelmében és tartalmában megismerjék.