Jelenleg elérhető és hamarosan várható pályázatok

Az alábbi idővonalon összegyűjtöttük a jelenleg elérhető és hamarosan várható pályázati konstrukciókat.
Amennyiben valamelyik pályázat iránt érdeklődne, szakértő kollégáink állnak rendelkezésére.

2018.09.01.

GINOP-8.3.5-18
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram (“A” hitelcél)

GINOP-8.3.5-18<br>Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram (“A” hitelcél)

Benyújtási időszak: 2018.09.01 – 2020.12.31

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Induló vállalkozás is indulhat!!!
 • A hitel maximum összege a benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszöröse!

Elszámolható költségek

Új eszköz vásárlása VTSZ lista alapján

 

Támogatási összeg

1 – 150 millió Ft – vissza térítendő
(0%-os hitel)
Induló vállalkozás és KATA cégek.
max. 25 millió Ft

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2019.12.01.

Egyedi Kormánydöntés

Egyedi Kormánydöntés

Benyújtási időszak: folyamatos

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Minimum 5-10 millió euró elszámolható költség
 • KKV-k és nagyvállalatok is indulhatnak
 • nem induló vállalkozás estén 30%-os árbevétel és/vagy bértömeg növelés szükséges
 • induló vállalkozás esetén: A beruházás befejezését követően legalább az árbevétel 3 millió euróval, valamint a bértömeg 300 ezer euróval történő emelése és ezen értékek megtartása a fenntartási időszakban átlagosan, továbbá a bázislétszám fenntartása is kötelező.
 • a megítélt támogatási összeg 120%-áig pénzügyi biztosíték (garancia, készfizető kezesség, ingatlan jelzálog, óvadék, vagy ezek kombinációja) szükséges

Elszámolható költségek

új létesítmény létrehozatala, meglévő létesítmény bővítése, termelési folyamat megváltoztatása, létesítmény felvásárlása, új termékkel történő bővítés

 

Támogatási összeg
nincs maximalizálva, egyedi elbírálás

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2020.05.01.

Nagyvállalati Beruházási Program

Nagyvállalati Beruházási Program

Benyújtási időszak:
2020 májustól folyamatos

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • nagyvállalkozások
 • középvállalkozások, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt.
 • TEÁOR (10-33) vagy (TEÁOR 41-43) vagy (TEÁOR 52.1)
 • rendelkezik legalább 3 teljes üzleti évvel
 • magyarországi megvalósítási helyszín

Elszámolható költségek

infrastrukturális beruházások; ingatlan építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése; hardver beszerzése; szoftver beszerzése; gyártási licenc; know-how

 

Támogatási összeg

beruházás elszámolható összköltsége min 100 millió Ft – felső korlát nincs

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2020.07.01.

Versenyképesség növelő támogatás nagyvállalatok számára

Versenyképesség növelő támogatás nagyvállalatok számára

Benyújtási időszak:
2020. július – keret kimerülésig

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Nagyvállalkozásoknak az ország egész területén, Budapesten és Pest megyében is
 • Feldolgozó ipar szektorába tartozó cégek és Üzleti szolgáltató központok
 • a járvány miatt, azzal ok/okozati összefüggésben az árbevétele/megrendelési állománya legalább 25%-ot visszaesett
 • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére

Elszámolható költségek

 • Komplex beruházások megvalósítása: ingatlan vásárlás; építés; eszközbeszerzés

Támogatási összeg

A cég 2020.03.12. és 2020.08.31. közötti időszakban számított vesztesége
Min. projekt méret 1,6 millió EUR
Intenzitás max 60%

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2020.09.01.

GINOP-1.2.7-20
A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.7-20<br>A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

Benyújtási időszak:
2020.09.01. – 2021.01.28.

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Pest megyén kívüli székhelyű vagy telephelyű mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Legalább 4 lezárt üzleti éve és legalább 5 fő statisztikai létszáma legyen
 • Feldolgozóipari tevékenységű cég jó lehet mely TEÁOR száma 1011 és 3299 közt van
 • Középvállalkozások esetében 20 százalékos, mikro- és kisvállalkozások esetében 100 százalékos átlagos, évesített növekedést kell felmutatni a nettó értékesítési árbevétel vonatkozásában a meghatározott időtávon (2015-2018).
 • A GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el

Elszámolható költségek

Új eszközök beszerzése; Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása; Információs technológiafejlesztés; Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; Márka- és arculatépítést szolgáló tanácsadói szolgáltatások; Üzleti stratégiai és finanszírozási tanácsadás.

 

Támogatási összeg

50-340 millió Ft – vissza nem térítendő

 

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2020.12.01.

Piaci KFI

Piaci KFI

Benyújtási időszak:
várhatóan 2020 decembertől

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Kis- és középvállalkozások és nagyvállatok (akár konzorciumban is) és ország teljes területén
 • Mezőgazdasági tevékenységen kívül bármilyen tevékenységű cég jó lehet, de leginkább gyártó cégek
 • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 10 fő statisztikai létszáma legyen
 • Támogatási összeg nem lehet nagyobb, mint az előző évi saját tőke
 • Bérköltség nem lehet nagyobb az előző évi személyi jellegű ráfordításnál
 • Összköltség nem lehet nagyobb, mint az előző évi árbevétel
 • “B” célterület konzorciumban lehetséges csak, egyetem és KKV vagy nagyvállalt együttműködésében

Elszámolható költségek

Bérköltség, Anyagköltség, Külső szolgáltatás, Immateriális javak, Eszközbeszerzés, Piacra jutás

 

Támogatási összeg
“A” célterület:
100-400 millió Ft – vissza nem térítendő
“B” célterület:
400-800 millió Ft – vissza nem térítendő

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.01.01.

KKV Start innováció

KKV Start innováció

Benyújtási időszak:
várhatóan 2021. január

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Mikro-, kisvállalkozások, ország teljes területén megvalósítható
 • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 2 fő statisztikai létszáma legyen
 • amely az NKFI Alap vagy GINOP vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban nem részesült (kivéve GINOP 4.5.6.7.8. prioritás, VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17 és – VEKOP-5.1.1-5.1.2-16)
 • rendelkezik az NKFIH innovációs szakpolitikai támogató véleményével

Elszámolható költségek

 • Eszközbeszerzés költsége
 • Bérköltség (min 50%)

 

Támogatási összeg

10-30 millió Ft – vissza nem térítendő

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.01.05.

GINOP-1.2.14-20
Divat és Dizájnipari mikro- és kis és középvállakozások fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.14-20<br>Divat és Dizájnipari mikro- és kis és középvállakozások fejlesztéseinek támogatása

Benyújtási időszak:
várhatóan 2021. január 5.-től

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • A megvalósulási helyszínnek 2020. július 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie közép-magyarországi régió kívül
 • IFKA Kft. által kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkezi
 • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 1 fő statisztikai létszáma legyen

Elszámolható költségek

 • Új eszközök, gépek beszerzése
 • Ingatlan fejlesztés (max50%)
 • Hardver, szoftver beszerzés (max50%)
 • Immateriális javak (max10%)
 • Piacra jutás marketing (max10%)

 

Támogatási összeg

5-150 millió Ft – feltételesen vissza nem térítendő

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.01.19.

GINOP-1.2.9-20
Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállakozások fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.9-20<br>Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállakozások fejlesztéseinek támogatása

Benyújtási időszak:
2021. január 19.

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Mikro-, és kisvállalkozások melyek tevékenysége SZVZ településen folyik min 6 hónapja
 • 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti Szabad Vállalkozási Zónának minősülő településeken valósítják meg fejlesztéseiket
 • A GINOP 1. vagy 2. vagy3.prioritás egyéb felhívásai keretében korábban nem részesült támogatásban.
 • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 1 fő statisztikai létszáma legyen
 • 10-60 Millió támogatást csak mellékelt szerinti településen, és IFKA előminősítésssel lehetséges

Elszámolható költségek

 • Új eszközök, gépek beszerzése
 • Ingatlanfejlesztés
 • Hardver, szoftver beszerzés
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése
 • Külső szakértői szolgáltatás

 

Támogatási összeg

2-10 millió Ft – vissza nem térítendő
10-60 millió Ft – vissza nem térítendő

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.02.01.

GINOP-1.2.13-20
Egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett mikro-, kis-, és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.13-20<br>Egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett mikro-, kis-, és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Benyújtási időszak:
várhatóan 2021. február 1.-től

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások
 • IFKA Kft. által kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkezi
 • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 3 fő statisztikai létszáma legyen, árbevétele min 30 M Ft
 • Fejlesztendő tevékenységének TEÁOR száma a felhívás 1. számú mellékeltében szerepel
 • Egyszer használatos műanyagok helyettesítő termékeit gyártó vállalkozások
 • Betiltásra kerülő termékek gyártóinak alternatív termékek gyártására irányuló fejlesztések

Elszámolható költségek

 • Új eszközök, gépek beszerzése
 • Ingatlan fejlesztés (max 60%)
 • Hardver, szoftver beszerzés (max 50%)
 • Immateriális javak (max 10%)
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (max 10%)

 

Támogatási összeg

20-400 millió Ft feltételesen vissza nem térítendő

 

Read more


Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

Kérdése vagy projektötlete van?
Az alábbi linken található űrlap kitöltésével jelentkezhet díjmentes online videó vagy telefonos konzultációra. Amennyiben a jövőben értesülne a megjelenő konstrukciókról, havi rendszerességgel küldött hírlevelünkkel tájékoztatjuk a legújabb pályázati lehetőségekről.

Jelentkezés konzultációra                    Feliratkozás hírlevélre