Jelenleg elérhető és hamarosan várható pályázatok

Az alábbi idővonalon összegyűjtöttük a jelenleg elérhető és hamarosan várható pályázati konstrukciókat.
Amennyiben valamelyik pályázat iránt érdeklődne, szakértő kollégáink állnak rendelkezésére.

2018.09.01.

GINOP-8.3.5-18
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram (“A” hitelcél)

GINOP-8.3.5-18<br>Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram (“A” hitelcél)

Benyújtási időszak: 2018.09.01 – 2021.06.30

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Induló vállalkozás is indulhat!!!
 • A hitel maximum összege a benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszöröse!

Elszámolható költségek

Új eszköz vásárlása VTSZ lista alapján

 

Támogatási összeg

1 – 150 millió Ft – vissza térítendő
(0%-os hitel)
Induló vállalkozás és KATA cégek.
max. 25 millió Ft

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2019.12.01.

Egyedi Kormánydöntés

Egyedi Kormánydöntés

Benyújtási időszak: folyamatos

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Minimum 5-10 millió euró elszámolható költség
 • KKV-k és nagyvállalatok is indulhatnak
 • nem induló vállalkozás estén 30%-os árbevétel és/vagy bértömeg növelés szükséges
 • induló vállalkozás esetén: A beruházás befejezését követően legalább az árbevétel 3 millió euróval, valamint a bértömeg 300 ezer euróval történő emelése és ezen értékek megtartása a fenntartási időszakban átlagosan, továbbá a bázislétszám fenntartása is kötelező.
 • a megítélt támogatási összeg 120%-áig pénzügyi biztosíték (garancia, készfizető kezesség, ingatlan jelzálog, óvadék, vagy ezek kombinációja) szükséges

Elszámolható költségek

új létesítmény létrehozatala, meglévő létesítmény bővítése, termelési folyamat megváltoztatása, létesítmény felvásárlása, új termékkel történő bővítés

 

Támogatási összeg
nincs maximalizálva, egyedi elbírálás

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2020.05.01.

Nagyvállalati Beruházási Program

Nagyvállalati Beruházási Program

Benyújtási időszak:
2020 májustól folyamatos

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • nagyvállalkozások
 • középvállalkozások, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt.
 • TEÁOR (10-33) vagy (TEÁOR 41-43) vagy (TEÁOR 52.1)
 • rendelkezik legalább 3 teljes üzleti évvel
 • magyarországi megvalósítási helyszín

Elszámolható költségek

infrastrukturális beruházások; ingatlan építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése; hardver beszerzése; szoftver beszerzése; gyártási licenc; know-how

 

Támogatási összeg

beruházás elszámolható összköltsége min 100 millió Ft – felső korlát nincs

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.03.08.

VP5-16.5.2-21
Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

VP5-16.5.2-21<br>Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

Benyújtási időszak:
2021. március 08. – 2021 november 22.

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert öntözési közösség, legalább kettő mezőgazdaságitermelő részvételével létrehozott jogi személy vagy termelői csoport.
 • A támogatást igénylő szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését vállalja
 • A projekt fizikai befejezését a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb36 hónap alatt véghez viszi.
 • Az öntözési tevékenységet a jelen Felhívás alapján végrehajtott projekt fizikai befejezésétől számított5 éven át fenntartja.
 • Az öntözési beruházást a jelen Felhívás alapján végrehajtott projekt fizikai befejezésétől számított 5

  éven belül végre hajtja

Elszámolható költségek

Önállón támogatható:

 • Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése § Új öntözési beruházások előkészítése

Önállóan nem támogatható:

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Támogatási összeg

maximum 250 000 eurónak megfelelő forint – vissza nem térítendő támogatás

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.04.07.

VP2-4.1.7-21
Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

VP2-4.1.7-21<br>Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

Benyújtási időszak (több szakaszban)
2021.08.02 – 2021.09.26

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Mezőgazdasági termelők vagy kollektív beruházás
 • Árbevétele legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 • A projektet a befejezéstől számított 5 éven át fenntartja
 • Vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a foglalkoztatottak létszámát
 • A projekt fizikai befejezésére 24 hónap áll rendelkezésre

Elszámolható költségek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • A célterület – Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása
 • B célterület – Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása: Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek; Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projekt előkészítés, projektmenedzsment; mérnöki feladatok; egyéb szolgáltatások (pl. tájékoztatás)

Csak az A célterülettel együttesen támogatható:

 • infrastruktúra fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés;  tranzittároló létesítése vagy felújítása; termények minőségvizsgálatára alkalmas eszközbeszerzés; 50 m2 kezelőhelyiség, épület létesítése; hídmérleg létesítése vagy felújítása; üzemen belüli anyagmozgató gépek beszerzése

Támogatási összeg

Az igényelhető támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 100 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft. – vissza nem térítendő támogatás

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.04.22.

Piaci KFI

Piaci KFI

Benyújtási időszak:
várhatóan 2021. április – május

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Kis- és középvállalkozások és nagyvállatok (akár konzorciumban is) és ország teljes területén
 • Mezőgazdasági tevékenységen kívül bármilyen tevékenységű cég jó lehet, de leginkább gyártó cégek
 • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 10 fő statisztikai létszáma legyen
 • Támogatási összeg nem lehet nagyobb, mint az előző évi saját tőke
 • Bérköltség nem lehet nagyobb az előző évi személyi jellegű ráfordításnál
 • Összköltség nem lehet nagyobb, mint az előző évi árbevétel
 • “B” célterület konzorciumban lehetséges csak, egyetem és KKV vagy nagyvállalt együttműködésében

Elszámolható költségek

Bérköltség, Anyagköltség, Külső szolgáltatás, Immateriális javak, Eszközbeszerzés, Piacra jutás

 

Támogatási összeg
“A” célterület:
100-400 millió Ft – vissza nem térítendő
“B” célterület:
400-800 millió Ft – vissza nem térítendő

 

 

 

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.04.29.

KKV Start innováció

KKV Start innováció

Benyújtási időszak:
várhatóan 2021. április – május

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Mikro-, kisvállalkozások, ország teljes területén megvalósítható
 • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 2 fő statisztikai létszáma legyen
 • amely az NKFI Alap vagy GINOP vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban nem részesült (kivéve GINOP 4.5.6.7.8. prioritás, VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17 és – VEKOP-5.1.1-5.1.2-16)
 • rendelkezik az NKFIH innovációs szakpolitikai támogató véleményével

Elszámolható költségek

 • Eszközbeszerzés költsége
 • Bérköltség (min 50%)

 

Támogatási összeg

10-30 millió Ft – vissza nem térítendő

 

 

 

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.04.30.

GINOP+ -1.2.1-21*
A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatás (*VINOP-1.2.1-21)

GINOP+ -1.2.1-21*<br>A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatás (*VINOP-1.2.1-21)

Benyújtási időszakok:
várhatóan 2021. április-május

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • A megvalósulási helyszínnek beadást megelőzően kell bejegyzésre kerülnie
 • Budapesten megvalósuló fejlesztés nem támogatható
 • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 3 fő statisztikai létszáma legyen

Elszámolható költségek

Kötelező

 • Technológia fejlesztés eredményező új eszközök, gépek beszerzése

Válaszható:

 • Ingatlan fejlesztés (max70%)
 • Tanácsadási szolgáltatás (max 20%)
 • Képzési szolgáltatás (max 20%)
 • Üzleti felhőszolgáltatás (max 10 millió Ft)
 • Megújuló energia (max 50%)
 • Projekt előkészités (max5 %)

Képzés és tanácsadás együtt számolandó, 1 választható minimálisan szükséges.

 

Támogatási összeg

10-629 millió Ft – feltételesen vissza nem térítendő

 

 

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.04.30.

GINOP+ -2.1.2-21
A Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek(*VINOP-2.1.2-21

GINOP+ -2.1.2-21<br>A Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek(*VINOP-2.1.2-21

Megjelenés:
várhatóan 2021. április-május

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • A megvalósulási helyszínnek beadást megelőzően 90 nappal kell bejegyzésre kerülnie
 • Budapesten megvalósuló fejlesztés nem támogatható
 • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 3 fő statisztikai létszáma legyen
 • A 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívásban – tavaszi és őszi kör is – támogatásban nem  részesült.

Elszámolható költségek

Önállón támogatható: Kísérleti fejlesztés (min 50%)

Önállóan nem támogatható: Ipari kutatás; Új eszközök, gépek beszerzése; Hardver/szoftverbeszerzés

  • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
  • Projekt előkészítési (max 7%)
  • Projektmenedzsment (max 2,5%)
  • Kötelezően nyilvánosság (max 0,5%)
  • Általános (rezsi) költségek (max 1%)

Támogatási összeg

Önálló kkv: 50-500 millió Ft – vissza nem térítendő
Konzorcium esetén: 200-500 millió Ft – vissza nem térítendő

 

 

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.05.12.

VP2-4.1.1.9-21
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

VP2-4.1.1.9-21<br>Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Benyújtási időszak: (szakaszos)
2021.05.12-25 – 2021.07.06

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Mezőgazdasági termelők vagy kollektív beruházás
 • Árbevétele legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 • A projektet a befejezéstől számított 5 éven át fenntartja
 • Vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a foglalkoztatottak létszámát
 • Vállalja, hogy a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartja a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát

Elszámolható költségek

Önállón támogatható tevékenységek:

 • 1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • 2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése
 • 3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • 4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • 5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés; trágyakezelés korszerűsítése; a szervestrágya kijuttatás eszközeinek beszerzése; maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (max 50%).

Támogatási összeg

1. és a 2. célterület: max. 100 millió Ft / 3. célterület max. 50 millió Ft / 4. és 5.célterületek: max. 20 millió Ft

Vissza nem térítendő támogatás – Intenzitás: 40-50%

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.05.24.

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21
Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21<br>Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Benyújtási időszak (több szakaszban)
2021.05.24 – 2021.08.23

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Mezőgazdasági termelők vagy kollektív beruházás
 • Árbevétele legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezne

Elszámolható költségek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • 1. célterület – Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenység; Új ültetvény telepítése; Ültetvénycsere (min 10 év); Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása; Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások; Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások; Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 • 2. célterület – Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek; Új ültetvény telepítése; Eszközbeszerzés; Betakarításra alkalmas gépek beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés; Mérnöki feladatok; Projektmenedzsment; Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás)

Támogatási összeg

maximum 500 millió forint – vissza nem térítendő támogatás

 

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.06.15.

GINOP-4.1.4-19
Energetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19<br>Energetikai fejlesztések támogatása

Benyújtási időszak:
2021.06.15 – 2021.06.30

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • Pest megyén kívüli székhelyű vagy telephelyű mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Mezőgazdasági tevékenységen kívül bármilyen tevékenységű cég jó lehet
 • Legalább egy lezárt üzleti éve és legalább 1 fő statisztikai létszáma legyen

Elszámolható költségek

 • Megújuló energia bevezetése és komplex épületenergetikai beruházások

 

Támogatási összeg

1,6-100 millió Ft – vissza nem térítend

 

 

 

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.08.22.

GINOP-1.2.14-20
Divat és Dizájnipari mikro- és kis és középvállakozások fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.14-20<br>Divat és Dizájnipari mikro- és kis és középvállakozások fejlesztéseinek támogatása

Megjelenés:
várhatóan 2021 augusztus-szeptember

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • A megvalósulási helyszínnek 2020. július 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie közép-magyarországi régió kívül
 • IFKA Kft. által kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkezi
 • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 1 fő statisztikai létszáma legyen

Elszámolható költségek

 • Új eszközök, gépek beszerzése
 • Ingatlan fejlesztés (max50%)
 • Hardver, szoftver beszerzés (max50%)
 • Immateriális javak (max10%)
 • Piacra jutás marketing (max10%)

 

Támogatási összeg

5-150 millió Ft – feltételesen vissza nem térítendő

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

2021.08.22.

VEKOP-1.2.7-20
Divat és Dizájnipari mikro- és kis és középvállakozások fejlesztéseinek támogatása

VEKOP-1.2.7-20<br>Divat és Dizájnipari mikro- és kis és középvállakozások fejlesztéseinek támogatása

Megjelenés:
várhatóan 2021. augusztus-szeptember

 

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • A megvalósulási helyszínnek beadást megelőzően kell bejegyzésre kerülnie KMR régió belül
 • IFKA Kft. által kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkezi
 • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 1 fő statisztikai létszáma legyen
 • Fejlesztendő tevékenységének TEÁOR  a felhívás 1. számú mellékeltében szerepel 2020.12.31-e elött

Elszámolható költségek

 • Új eszközök, gépek beszerzése
 • Ingatlan fejlesztés (max 50%)
 • Hardver, szoftver beszerzés (max 50%)
 • Immateriális javak (max 10%)

 

Támogatási összeg

5-100 millió Ft – feltételesen vissza nem térítendő

 

 

 Érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy jelentkezzen díjmentes online konzultációra

Kérdése vagy projektötlete van?
Az alábbi linken található űrlap kitöltésével jelentkezhet díjmentes online videó vagy telefonos konzultációra. Amennyiben a jövőben értesülne a megjelenő konstrukciókról, havi rendszerességgel küldött hírlevelünkkel tájékoztatjuk a legújabb pályázati lehetőségekről.

Jelentkezés konzultációra                    Feliratkozás hírlevélre