A versenyképesség kulcsa a folyamat- és adatelemzés

A kis- és középvállalkozások működését javító és optimalizáló szolgáltatás fejlesztésébe kezdünk. A tervezett platform – amely a folyamatbányász, mesterséges intelligencia, valamint felhőalapú technológiákon alapul – lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások számára folyamataik fejlesztését és az adataikkal való hatékony gazdálkodást, ezáltal növelve versenyképességüket. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati támogatásával valósul meg.

Ami a nagyvállalatok esetében a hatékonyság és versenyképesség javításának egyik legkézenfekvőbb módja – a vállalatirányítási rendszer által kezelt folyamataik optimalizálása a rendszerből kinyert adatok szakértői elemzésével –, az a kis- és középvállalkozások számára a legtöbb esetben elérhetetlen. Részben azért, mert ezek az elemzések munka- és időigényesek, vagyis költségesek, részben pedig azért, mert ehhez nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségű adatok.

Ugyanakkor mint minden vállalkozásra, a kkv-kra is érvényes, hogy a fejlődés és a versenyképesség növelésének – esetükben sokszor magának a fennmaradásnak – a kulcsa a folyamathatékonyság és az adatgazdálkodás fejlesztése.

A tervezett, mesterséges intelligenciával támogatott, felhőalapú folyamatbányász és optimalizációs platform feladata az lesz, hogy összegyűjtse a vállalkozások folyamatait leíró adatokat, tárolja és egységesítse azokat, majd ezekből az adatokból folyamatoptimalizációs és egyéb hatékonyságot növelő javaslatokat készítsen.

A kétéves projekt során több lépcsőben vezetik be az egyes szolgáltatásokat. Elsőként az együttműködésben részt vevő vállalkozások benchmark-elemzéseket kaphatnak több, velük azonos területen működő vállalkozás adatai alapján. A következő lépés a mennyiségi adatelemzés: az ipar 4.0 időszakában számtalan szenzor szolgáltat adatokat a termelési folyamatokról, így a hosszú időn keresztül összegyűjtött adatokat az iparágra jellemző kulcsindikátorok segítségével elemzik és visszajuttatják az adatszolgáltatónak. Az azonos informatikai rendszert használó vállalkozások meghatározott folyamataira vonatkozó adatokat hasonló módon elemzik és továbbítják. Ezt követi az egyedi adatelemzés és a folyamatbányászat, végül pedig a White Label elnevezésű szolgáltatás bevezetése.

A platformot az MKB Consulting a saját folyamatbányászati tapasztalatait felhasználva fejleszti, míg a projektbe bekapcsolódó Neuron Solutions Kft. a mesterséges intelligencia alapú elemzéseket, a Total Felhő Kft. a felhőtechnológiát, míg a R34DY Zrt. az ügyfelekkel való automatizált informatikai kapcsolat fejlesztését végzi. A projekt a tervek szerint 2022. december 31-én zárul.

Boros Áron, vezérigazgatónk:
Ezúttal a kis- és középvállalkozások versenyképességét támogató, innovatív és költséghatékony megoldást fejlesztünk. Egy olyan egységes, üzleti elemzéseket támogató szolgáltatáscsomag létrehozása a célunk, amely a vállalkozás egyedi erősségeinek megtartása mellett lehetővé teszi működése objektív értékelését, valamint a korrekciós intézkedések meghozatalát. Mindezt úgy, hogy közben összehasonlítja az adott vállalkozás jellemzőit a hasonló méretű és profilú cégek folyamataival és gyakorlataival.


Háttérinformációk:

A projekt címe:
2020-1.1.2-PIACI KFI Mesterséges Intelligenciával Támogatott Felhő Alapú Közösségi Folyamatbányász és Optimalizációs Platform Fejlesztése Kis- és Középvállalkozások részére

A projekt azonosítója: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00177
Kedvezményezett: MKB Consulting Zrt.
A megítélt támogatási összeg: 133.098.228 Ft
A projekt időtartama: 2021. január 1. – 2022. december 31.

Kicsit Rólunk MKB Consultingról:
Közel 600 vállalati ügyfelével a 2015-ben alapított MKB Consulting az egyik legnagyobb hazai tulajdonú finanszírozási és stratégiai tanácsadó cég. Vállatfinanszírozási tanácsadási üzletáguk eddig több mint 50 milliárd forint elnyert támogatáshoz segítette hozzá ügyfeleiket, az így megvalósult beruházások összértéke pedig megközelíti a 77 milliárd forintot. A pályázati és pénzügyi tanácsadáson túl dinamikusan növekvő szakterületük a városfejlesztési és a kockázatitőke-tanácsadás, valamint a digitális működésfejlesztési tanácsadás. Az MKB Consulting mintegy 30 fős tanácsadói csapata kiemelkedő tudású, sokrétű tapasztalattal rendelkező szakértőből áll.

Kapcsolat: www.mkbconsultinghu
email: sajto@mkb.hu
telefon: +36-1-770-1770